سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳ - ۱۱:۱۴

عقل سالم در بدن سالم است

شرایط مناسب روانی ورزشکار یکی از فاکتورهای مهم ورزشکار محسوب می شود

دکتر جمشیدی در گفتگو با روابط عمومی هیات پزشکی در مورد اهمیت علم روانشناسی پرداخت  در ابتدا درمورد تارخچه روانشناسی چنین اظهار کرد


تارخچه روانشناسی:


در سال 1895 جورج نیتز آزمایشی برزمان عکس العمل که یکی از قدیمیترین تحقیقاتی است که توسط ان مراحل روانشناسی و اجرای حرکات ورزشی را می اموزند، انجام داد.در همان زمان نورمن تریپلت رابطه بین حضور رقیبان و نحوه اجرای حرکات درمسابقه دوچرخه سواری را مرورد مطالعه قرار داد و متوجه شد که دفعات رکاب زدن دوچرخه سوار در حضور رقبا تندتر زمانی است که رقیبان حضور ندارند بنابراین او درحوزه تحقیقات تاثیر حریفان در ورزش را که امروزه هنوز هم فعالیت دارند بنیان نهد . چرا بعضی از ورزشکاران در زمان اجرای حرکات در حضور جمعیت و تحت فشار بهترین عمل می کندد درحالی که بعضی دیگر تحت تاثیر قار گرفته و  و دچار افت عملکرد و شکست می شوند برای پاسخ دادن  به چنین سوالاتی کلمن گراینیت اولین ازمایشگاه تحقیقات روانشناسی در سال 1925 بنیان نهاد این ازمایشگاه در دانشگاه ایلیتیویز در امریکا قرار داشت به زودی بعد از ان ازمایشگاهای دیگر از این نوع در برلن ولینگر ساخته شد.در سال 1965  اولین کنگره بین المللی روانشناسی ورزشی در رم تشکیل بعد از ان انجمنهای مشابهی به فواصل زمانی منظمی تشکیل گردید


وی در ادامه افزود روانشناسی علم مطالعه  رفتار انسان و روانشناسی ورزشی مطالعه رفتار ورزشی و کاربرد یافته های روانشناسی برای بهبود و اتقاءورزشی است از حوزه های مهم مورد مطالعه روانشناسی ورزشی که به ویژه در امادگی قهرمانان کاربر دارد امادگی روانی برای عملکرد است که ورزشکار را برای مسابقه اماده میسازد


امادگی روانی چیست؟


همه ما با مراجعه به حافظه خود میتوانیم لحظاتی را درمسابقات ورزشی بخاطر اوریم که تیم یا ورزشکار با وجود امادگی کامل جسمانی وقتی به دلیل شرایط نامناسب روانی از ارائه بهترین عملکرد خود ناتوان مانده است . ضعف امادگی روانی در ورزشکاری کا امادگی جسمانی مطلوب دارد به مشابه اتومبیل اماده و پرسرعتی است که راننده ای ناشی و نا اماده در ان نشسته باشد هر قدر که جسم اماده  و ورزیده باشد اگر ذهن ان را هدایت میکند فاقد ورزیدگی و امادگی باشد جسم بدستی هدایت نخواهد شد


این فلسفه که عقل سالم در بدن سالم است به تمدن یونان و چین باستان با ز میگردد به هر حال فقط در سالهای اخیر است که مقوله ای که بنام روانشناسی ورزشی مشهود می باشد بعنوان خبر مهمی از علوم ورزشی شناخته شده است