دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۳ - ۰۸:۴۹

یک انتصاب در هیات پزشکی ورزشی استان ایلام

فرزاد حیدرزاده از سوی رئیس هیات ورزشی استان ایلام بعنوان مسئول رسیدگی اسناد پزشکی ورزشی معرفی شد

دکتر جمشیدی رئیس هیات پزشکی ورزشی استان فرزاد حیدرزاده را بعنوان مسئول رسیدگی اسناد پزشکی ورزشی معرفی کرد  حیدرزاده بعد از اموزشهای لازم زیر نظر خانم اسکندریان آموزشهای لازم را سپری کرد