یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۳۷

حیدرزاده خبر داد

دکتر جمشیدی درنشست هم اندیشی سرپرست فدراسیون با روسای هیات های استانی در محل فدراسیون پزشکی ورزشی شرکت کرد

دکتر مجید جمشیدی در گفتگو خبری با روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی اظهار کرد. نشست هم اندیشی با دکتر محمد تقی خانی سرپرست فدراسیون پزشکی ورزشی و روسای هیات های پزشکی ورزشی سراسر کشور مثبت ارز یابی کرد وی در ادامه افزود در جهت پیش برد اهداف فداسیون پزشکی ورزشی برگزاری اینگونه جلسات در زمینه های مختلف در بهبود امور پزشکی ورزشی ورفع مشکلات موجود حائز اهمیت می باشد.