یکشنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۲

روابط عمومی هیات خبر داد

رئیس هیات کشتی استان از هیات پزشکی ورزشی استان قدر دانی کرد

توجه به علوم پایه پزشکی ورزشی نقطه عطف درورزش استان محسوب میشود

مسئول روابط عمومی هیات پزشکی ورزشی با رئیس هیات کشتی استان گفتگو خبری بعمل آورد


لطفا" خودتون را معرفی کنید؟


بنام خدا، حسن یاری نیا هستم متولد 1393 ،کارشناس تربیت بدنی  و دارای مدرک مربیگری درجه دو کشتی  و داور ممتاز ملی و مدت 18،-17 سال است سابقه مربیگری دارم


عملکر هیات پژشکی ورزشی از نگاه شما چگونه ارزیابی می کنید؟


خوشبختانه هیات پزشکی استان دردو سه سال گذشته بیش از پیش به علوم پایه پزشکی ورزشی توجه خاصی داشته که امر برا ورزشکاران و مربیان حائز اهمیت میباشد و کلاسهای مبارزه با دوپینک، تغذیه درورزش، روانشناسی ورزشی و .... بسیار مفید واقع شده


تعامل هیات پزشکی ورزشی باسایر هیات ها چگونه می باشد.


خوشبختانه هیات پزشکی ورزشی درزمینه پوشش مسابقات  ورزشی و همچنین در جهت صدور کارت بیمه ورزشی همکاری و هماهنگی خوبی داشته


سخن آخر؟


از کلیه پرسنل هیات پزشکی ورزشی تشکر و قدردانی می کنم امیدوارم روز بروز بیش از پیش در خدمت به جامعه ورزشی موثرتر باشند