دوشنبه ۱ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۸:۰۱

روابط عمومی هیات خبر داد

هیات پزشکی ورزشی با فوریتهای پزشکی تفاهم نامه همکاری منعقد کرد

پوشش پزشکی ورزشی مسابقات با همکاری فوریتهای پزشکی انجام میشود

دکترجمشیدی رئیس هیئت پزشکی ورزشی در گفت گوی خبری با روابط عمومی از انعقاد تفاهم نامه همکاری با فوریتهای پزشکی خبر داد. وی در این خصوص گفت با توجه به اینکه هیات فاقد آمبولانس می باشد و همیشه درپوشش پزشکی مسابقات بدلیل عدم حضور آمبولانس در محل برگزاری مسابقات ، مشکلات زیادی داشتیم که خوشبختانه با رایزینی با دانشگاه علوم پزشکی و معاونت درمان استان موفق به انعقاد تفاهم نامه همکاری درخصوص حضور آمبولانس استاندارد در محل برگزاری تمامی مسابقات ورزشی شدیم . جمشیدی در ادامه افزود این تفاهم نامه به مدت یکسال  در تمامی شهرستانهای استان قابل اجرا می باشد