سه‌شنبه ۹ شهریور ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۹

روابط عمومی هیات خبر داد

سه باشگاه بدنسازی و یک باشگاه بیلیارد در شهرستان دره شهر پلمپ شدن

با باشگاههای متخلف بصورت جدی برخورد می شود

فرزاد حیدرزاده مسئول نظارت براماکن ورزشی استان درگفتگو خبری با سایت هیات  از پلمپ شدن سه باشگاه بدنسازی و یک باشگاه بیلیارد در شهرستان دره شهر خبر داد وی دراین خصوص گفت با توجه به بازرسیهای صورت گرفته در سطح استان بصورت محسوس و نامحسوس  سبب شده کیفیت بازرسیها به نحوه مطلوب تری دنبال می شوند و تابحال به باشگاههایی متخلف بصورت شفاهی و مکتوب تذکرات لازم داده شده ولی متاسفانه در بعضی از مناطق شاهد فعالیت غیر مجاز باشگاهها هستیم که با همکاری اداره ورزش و جوانان و نیروانتظامی بصورت قاطعانه برخورد می شود که تا بحال سه باشگاه بدنسازی و یک باشگاه بیلیارد پلمپ شدند