یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۳۹

ورزش جوانمردانه و بدون دوپینگ-9

تعدیل کننده های هورمونی و متابولیک -گروه S4

آموزش دوپینگ

طبق لیست مواد و روشهای ممنوعه سال 2022 سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ، استفاده مدولاتورهای (تعدیل کننده های) هورمونی و متابولیک در همه مواقع (حین مسابقات و خارج از مسابقات) برای ورزشکاران ممنوع می باشد.

از نظر خاص یا غیر خاص بودن نیز مواد گروه S4.1، S4.2  خاص و مواد گروه S4.4، S4.3  غیر خاص  هستند.

هورمون ها و تعدیل کننده های متابولیک زیر ممنوع هستند:

 1. مهار کننده های آنزیم آروماتاز شامل موارد زیر بوده ولی فقط محدود به آنها نیست: 

• 2-Androstenol (5α-androst-2-en-17-ol);
• 2-Androstenone (5α-androst-2-en-17-one);
• 3-Androstenol (5α-androst-3-en-17-ol);
•3-Androstenone (5α-androst-3-en-17-one);
• 4-Androstene-3,6,17 trione (6-oxo);
• Aminoglutethimide;
• Anastrozole;
• Androsta-1,4,6-triene-3,17-dione (androstatrienedione);
• Androsta-3,5-diene-7,17-dione (arimistane);
• Exemestane;
• Formestane;
• Letrozole;
• Testolactone

 1. تعدیل کننده های انتخابی گیرنده استروژن (SERMs) شامل موارد زیر بوده ولی فقط محدود به آنها نیست:
 • Ospemifene
 • Bazedoxifene
 • Raloxifene
 • Clomifene
 • Tamoxifen
 • Cyclofenil
 • Toremifene
 • Fulvestrant

 1. عواملی که از فعال شدن گیرنده اکتیوین IIB جلوگیری می‌کنند، شامل موارد زیر  ولی محدود به آنها نیست:

• Activin A-neutralizing antibodies

• Activin receptor IIB competitors such as: Decoy activin receptors (e.g. ACE-031)

• Anti-activin receptor IIB antibodies (e.g. bimagrumab)

• Myostatin inhibitors such as:

 • Agents reducing or ablating myostatin expression;
 • Myostatin-binding proteins (e.g. follistatin, myostatin propeptide)
 • Myostatin-neutralizing antibodies (e.g. domagrozumab, landogrozumab, stamulumab)

4.   تعدیل کننده های متابولیک:

- 4.1 Activators of the AMP-activated protein kinase (AMPK), e.g. AICAR, SR9009;

and peroxisome proliferator-activated receptor delta (PPARδ) agonists, e.g.

2-(2-methyl-4-((4-methyl-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)thiazol-5 yl] methy[thio]phenoxy]

acetic acid [GW1516, GW501516]

-4.2 Insulins and insulin-mimetics

- 4.3 Meldonium

- 4.4 Trimetazidine

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.