یکشنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۴۳

ورزش جوانمردانه و بدون دوپینگ12

مخدرها (NARCOTICS): S7

آموزش دوپینگ

طبق لیست ممنوعه 2022 مصرف کلیه خانواده مخدرها در زمان مسابقات ممنوع و تمامی مواد این گروه جزء مواد خاص هستند. مواد این لیست به ترتیب ذیل می باشند:

 • Morphine
 • Buprenorphine
 • Nicomorphine
 • Dextromoramide
 • Oxycodone
 • Diamorphine (heroin)
 • Oxymorphone
 • Fentanyl and its derivatives
 • Pentazocine
 • Hydromorphone
 • Pethidine
 • Methadone
ماده دارای کاربرد سوء مصرف در این بخش: دایامرفین (هروئین)

مواد مخدر لیست بالا و همه ایزومر های نوری مرتبط مانند  D و  L ممنوع می باشد.

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.