شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۰:۵۵

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۲۸

اثر مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن بر نشانگرهای زیستی آسیب عضلانی ناشی از ورزش: یک مرور نظامند و فراتحلیل

پانل آسیب های شایع ستوان فقرات

سپیده طالبی*۱

۱ گروه تغذیه بالینی، دانشکده علوم تغذیه و رژیم غذایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: این یک مطالعه ی نظامند و فراتحلیل دوز-پاسخ است که اثرات مکمل کوآنزیم کیوتن بر بیومارکرهای آسیب عضلانی ناشی از ورزش از جمله کراتین کیناز (CK)، لاکتات دهیدروژناز (LDH) را در افراد بزرگسال ارزیابی می کند.

 روش‌ها: پایگاه‌های اطلاعاتی اصلی شامل PubMed، Web of Science، Scopus و Google Scholar برای انتشارات مربوطه تا ۱۲ اکتبر ۲۰۲۲، با استفاده از کلمات کلیدی مناسب جستجو شدند. برای ارزیابی کیفیت هر مطالعه از ابزار کاکرین استفاده شد. ما همچنین یک تجزیه و تحلیل زیر گروهی برای شناسایی منابع احتمالی ناهمگنی انجام دادیم.

یافته‌ها: در مجموع ۱۴ مطالعه با ۳۵۳ شرکت‌کننده، معیارهای واجد شرایط بودن را داشتند و در این مطالعه قرار گرفتند. نتایج ما نشان می‌دهد که مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن می تواند سطح کراتین کیناز (WMD: -۵۰.۶۴ IU/L; ۹۵%CI: -۷۴.۷۵, -۲۶.۵۳, P<۰.۰۰۱) و لاکتات دهیدروژناز (WMD: -۵۲.۱۰ IU/L; ۹۵%CI: -۷۴.۰۱, -۳۰.۱۹, P<۰.۰۰۱) را در مقایسه با گروه کنترل به طور قابل توجهی کاهش دهد. علاوه بر این، ارزیابی دوز-پاسخ نشان داد که هر ۱۰۰ میلی گرم در روز افزایش مصرف مکمل کوآنزیم کیوتن سطوح کراتین کیناز را به میزان -۲۳.۰۷ IU/L و لاکتات دهیدروژناز  را به میزان -۱۰.۶۱ IU/L کاهش می دهد. همچنین، تجزیه و تحلیل غیرخطی دوز-پاسخ نشان داد که سطوح کراتین کیناز و لاکتات دهیدروژناز با افزایش دوز مکمل کوآنزیم کیوتن کاهش می یابد.

 نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، مکمل کوآنزیم کیوتن ممکن است اثرات مفیدی بر نشانگرهای زیستی آسیب عضلانی ناشی از ورزش در بزرگسالان داشته باشد.

 کلیدواژه: کوآنزیم کیوتن، آسیب عضلانی، فراتحلیل

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.