شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۱:۰۹

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۳۴

بررسی ارتباط بین سطوح ۲۵-هیدروکسی ویتامین D و وضعیت سلامت متابولیک در بیماران مبتلا به چاقی مراجعه کننده به درمانگاه پزشکی ورزشی

پانل آسیب های شایع ستوان فقرات

دکتر مریم ابوالحسنی۱*، دکتر مریم نجفی۲ مستانه رجبیان تابش۳

۱-متخصص پزشکی ورزشی، دانشیار، گروه پزشکی ورزشی، بیمارستان سینا، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

۲- دستیار تخصص پزشکی ورزشی، گروه پزشکی ورزشی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

۳-دانشجوی دکترای فیزیولوژی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه تهران

مقدمه

چاقی در سراسر جهان در طول ۴۰ سال گذشته به طور پیوسته افزایش یافته است. چاقی عامل حدود ۵ درصد از کل مرگ و میرها در هر سال در سراسر جهان است. چاقی با افزایش خطر ابتلا به تعدادی از بیماری ها و شرایط مزمن مرتبط است از جمله سندرم متابولیک، دیابت نوع ۲، بیماری عروق کرونر قلب، و غیره.

متأسفانه ورزش نقش نسبتاً کمی در کاهش وزن دارد. مطالعات افزایش ورزش در یک سطح فردی، اجتماعی یا حتی کشوری، در صورت وجود، کاهش وزن حداقلی را در درازمدت نشان می دهد. با این حال، افراد چاق زیادی را می بینیم که برای کاهش وزن به باشگاه ها مراجعه می کنند. در حالی که به عنوان یک متخصص پزشکی ورزشی، احتمالا باید عوامل دیگری را در کاهش خطر چاقی در نظر بگیریم.

هدف از این مطالعه یافتن ارتباط بین سطوح سرمی۲۵OH VitD۳  ، چاقی مرضی و سندرم متابولیک است.

روش کار

۵۵۰ بیمار چاق مراجعه کننده به کلینیک پزشکی ورزشی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی سیناکه جهت تاییدیه جراحی باریاتریک مراجعه کرده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. مطابق با معیارهای سندرم متابولیک انجمن قلب آمریکا (AHA)، شرکت کنندگان ما به دو گروه سندرم متابولیک و غیر سندرم متابولیک تقسیم شدند. سطوح سرمی ۲۵OH VitD۳، اجزاء MetS  و توده چربی برای همه افراد ثبت شد. همبستگی ها بین داشتن MetS، مولفه های سندرم متابولیک و ویتامین D تحلیل شد.

یافته‌ها

تفاوت معنی‌داری بین سطوح سرمی ۲۵OH VitD۳ در بیماران با یا بدون Mets  مشاهده نشد(P=۰.۲۳۵) .با این حال، همبستگی معکوس قابل توجهی بین سطوح سرمی ویتامین D و وزن (p=۰.۰۳۴)، BMI (p=۰.۰۱۳) و توده چربی بدن (p=۰.۰۲۰) یافت شد.

نتیجه گیری

بر اساس مطالعه حاضر اگر چه ویتامین D با سندرم متابولیک به عنوان عارضه چاقی ارتباط ندارد اما با مولفه های تعریف چاقی مثل وزن و نمایه توده بدنی و توده چربی ارتباط دارد. بررسی های بیشتر جهت اثبات نقش مکمل ویتامین D در کنترل چاقی پیشنهاد می شود.  

واژگان کلیدی: پزشکی ورزشی، چاقی، ویتامین D، سندرم متابولیک

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.