شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۱

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۳۵

ارزیابی و مقایسه یافته های نوار قلب در ورزشکاران حرفه ای شنا، کشتی و فوتبال

پانل آسیب های شایع ستوان فقرات

            نویسندگان: مرضیه محمودی زرندی۱ ، مریم ابوالحسنی۲*،احسان رشیدی۳

۱-دستیار تخصص پزشکی ورزشی، مرکز تحقیقات پزشکی ورزشی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲*- دانشیار و عضو هیات علمی گروه پزشکی ورزشی، مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران ۳-MD، مرکز تحقیقات پیشگیری اولیه قلب، مرکز قلب تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران

ایمیل و شماره تماس نویسنده اول و ارائه دهنده :m.m.z.of۷sky@gmail.com ، ۰۹۲۱۴۹۶۷۶۱۵

چکیده:

مقدمه: با توجه به افزایش تعداد رویدادهای ورزشی در سراسر جهان، جمعیت ورزشکاران حرفه ای به سرعت در حال افزایش است. این موضوع مهم ما را با نیاز روزافزون به مراقبت های پزشکی به منظور حفظ سلامت ورزشکار و کاهش آسیب های غیر قابل برگشت مرتبط با ورزش مانند مرگ ناگهانی قلبی (SCD) در حین ورزش روبرو می کند.

روش کار: این مطالعه مقطعی بر روی ۹۴ ورزشکار حرفه ای مرد ۱۶ تا ۴۵ سال در شهر تهران انجام شد. فعالیت های ورزشی شامل فوتبال (F)، شنا (S) و کشتی (W) بود. پس از مصاحبه و شرح حال، معاینه فیزیکی شامل اندازه گیری فشار خون (BP)، تعداد تنفس، ضربان نبض، ضربان قلب و  نوار قلب ۱۲ لیدی انجام شد. نوار قلب توسط دو متخصص قلب خوانده و آنالیز شد. ما پارامترهای الکتروکاردیوگرافی از جمله فاصله QT، پراکندگی QT، مدت زمان QRS، فاصله PR را ارزیابی کرده‌ایم.

 یافته ها : فاصله حداقل QT، QT تصحیح شده، فاصله RR، مدت QRS، مدت زمان موج P و فاصله Tp-Te بین فوتبالیست‌ها، شناگران و کشتی‌گیران تفاوت معنی‌داری دارد. در حالی که، تفاوت در فاصله PR، حداکثر فاصله QT، پراکندگی QT، ولتاژ موج P و پراکندگی JT بین سه گروه ما از نظر آماری قابل توجه نبود. افزایش ST در گروه کشتی بیشتر و افت ST در گروه فوتبال شیوع بیشتری داشت. ما هیچ تفاوت آماری معنی‌داری را از نظر آریتمی، انحراف محور یا بلوک شاخه‌ای بین گروه‌ها تشخیص ندادیم. تفاوت های قابل توجهی را در QT تصحیح شده، مدت QRS و فاصله Tp-Te بین دوگروه فوتبال و شنا گزارش شد. همچنین تفاوت های قابل توجهی را بین گروه های فوتبال و کشتی از نظر QT تصحیح شده، فاصله RR و مدت زمان موج P گزارش شد. مدت زمان QRS و فاصله Tp-Te نیز در گروه شنا در مقایسه با گروه کشتی تفاوت معناداری داشت.

نتیجه‌گیری: با توجه به ویژگی های متفاوتی که بین ورزش های مختلف وجود دارد، جهت تضمین سلامت قلب، شناخت کامل شرایط فیزیولوژیکی و پاتولوژیک آن ضروری است. چنین درک عمیقی منجر به پیشگیری موثر از آسیب های ورزشی و همچنین کاهش هزینه های اجتماعی و اقتصادی می شود.

کلمات کلیدی: نوار قلب، شنا، کشتی، فوتبال

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.