شنبه ۵ فروردین ۱۴۰۲ - ۱۱:۳۵

چکیده مقالات پانزدهمین کنگره سراسری پزشکی ورزشی-۴۰

تأثیر برنامه جامع گرم کردن فیفا +۱۱ داور بر چابکی داوران فوتبال ایران

پانل آسیب های شایع ستوان فقرات

۱. کامران جوهری*[۱] ۲. محمدحسین علیزاده ۳. امیرحسین براتی

۱. استادیار گروه تربیت بدنی، واحد بوکان، دانشگاه آزاد اسلامی، بوکان، ایران

۲. استاد آسیب­شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران، تهران، ایران

۳. دانشیار پزشکی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: تجزیه و تحلیل داوری مسابقات فوتبال نشان می­دهد که بدون بهرمند بودن از چابکی موفقیت چندانی در این حرفه حاصل نمی­شود. لذا با توجه به­ این­که اطلاعاتی در زمینه تاثیر برنامه +۱۱ داور بر چابکی داوران فوتبال در دسترس نیست، هدف از اجرای این تحقیق بررسی اثر برنامه جامع گرم­کردن فیفا +۱۱ داور بر چابکی داوران و کمک­داوران مرد فوتبال ایران بود.

روش کار: با مذاکره و موافقت کمیته داوران فدراسیون فوتبال، ۵۲ داور و کمک داور فوتبال بدون سابقه آسیب­ در شش ماه گذشته، به­صورت داوطلبانه به عنوان آزمودنی در این تحقیق شرکت کردند و به­صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. گروه تجربی به مدت ۱۷ هفته برنامه +۱۱ داور را انجام دادند در حالی­که گروه کنترل در طول نیم­فصل، روش گرم­کردن عادی خود را اجرا نمودند. جهت برآورد چابکی داوران در پیش و پس آزمون، تست چابکی ایلینویز استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از آزمون آماری تحلیل­واریانس صورت گرفت.

یافته­ها: نتایج نشان داد که برنامه فیفا +۱۱ داور موجب تفاوت معنی­داری در نمرات آزمون چابکی داوران و کمک داوران گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل شد (۰۰۶/۰=P، ۳۴/۹ =F : داور - ۰۰۱/۰=P، ۲۸/۱۶ =F : کمک داور).

نتیجه­گیری: با توجه به یافته­های تحقیق برنامه جامع گرم­کردن فیفا +۱۱ داور می­تواند چابکی داوران و کمک­داوران فوتبال را به­طور معناداری بهبود بخشد. بنابراین به داوران و کمک داوران فوتبال توصیه می­شود که جهت ارتقاء عملکرد در حین داوری به­جای برنامه­های عادی گرم کردن از این برنامه تمرینی استفاده نمایند.

واژگان کلیدی: برنامه +۱۱ داور، چابکی، فوتبال

 

ارسال نظر

شما در حال ارسال پاسخ به نظر « » می‌باشید.