چهارشنبه ۵ اردیبهشت ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۳

گزارش تصویری /

طرح غربالگری ورزشکاران شیرازی در هفته سلامت

طرح غربالگری شیراز

با برپایی دو ایستگاه پزشکی ورزشی در مجموعه های ورزشی شیراز ، طرح غربالگری سلامت قهرمانان و ورزشکاران انجام شد.