دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۱

گزارش تصویری /

المپیاد ورزشی دانشجویان کشور با پوشش کامل پزشکی برگزار شد

پوشش پزشکی المپیاد دانشجویی کشور در شیراز

چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی دانشجویان سراسر کشور با پوشش کامل پزشکی توسط هیات پزشکی ورزشی استان فارس در شیراز برگزار شد. عکس: احمدرضابابلی