شنبه ۲ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۸:۵۴

مصاحبه دکتر چیترا ایرانپور با رادیو ورزش

مصاحبه دکتر چیترا ایرانپور با رادیو ورزش

مصاحبه با دکتر چیترا ایرانپور مسئول کمیته تغذیه ورزشی هیات در خصوص فواید و عوارض مکمل ها برای ورزشکاران