دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۶

/گزارش تصویری/

دوره آموزشی ارزیابی قامت در قزوین

دوره ارزیابی قامت

دوره آموزشی ارزیابی قامت از دوره های مدون فدراسیون پزشکی ورزشی 10 و 11 شهریور ماه جاری در هیأت پزشکی ورزشی استان قزوین برگزار شد.