یکشنبه ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۸:۳۱

مصاحبه دکتر چیترا ایرانپور در سیمای خوزستان

مصاحبه دکتر چیترا ایرانپور در سیمای خوزستان

مصاحبه با دکتر چیترا ایرانپور در سیمای خوزستان در خصوص پوکی استخوان