یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۰۹:۱۶

مصاحبه دکتر منصور روزدار در سیمای خوزستان

مصاحبه دکتر منصور روزدار در سیمای خوزستان

مصاحبه با دکتر منصور روزدار رئیس هیات پزشکی ورزشی در سیمای خوزستان در خصوص برگزاری دوره 100 ساعته امدادگر تیم