دوشنبه ۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۱

/گزارش تصویری/

ارائه خدمات به ملی پوشان در ستاد پزشکی ورزشی آزادی

ارائه خدمات به ملی پوشان در ستاد پزشکی ورزشی آزادی

شماری از ملی پوشان تکواندو، دوچرخه سواری ، کشتی ، وزنه برداری و ووشو با حضور در ستاد پزشکی ورزشی آزادی از خدمات تخصصی این مرکز بهره مند شدند.