شنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۱

/گزارش تصویری/

غربالگری پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان البرز توسط کادر پزشکی هیأت پزشکی ورزشی استان