دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۴۴

/گزارش تصویری/

طرح همت جوانانه، کمک مومنانه در هیات پزشکی ورزشی استان سمنان

گزارش تصویری

در راستای تحقق بخشیدن و عملیاتی کردن فرمایش های مقام معظم رهبری درطرح همت جوانانه، کمک مومنانه هیات پزشکی ورزشی استان سمنان برخی از اقلام ضروری خانواده های نیازمند را در دوبسته معیشتی و بهداشتی برای توزیع آماده و تحت پوشش قرار داد.