یکشنبه ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۶

بازدید نمایندگان فدراسیون از هیئت پزشکی ورزشی گیلان

نمایندیگان فدراسیون

سعید غلامی، خزانه دار و ناصر اشکانی مسئول امور استان های فدراسیون پزشکی ورزشی به نمایندگی از دکتر خلیلیان از هیات پزشکی ورزشی گیلان بازدید کردند.