چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۵

گزارش تصویری

بازرسی از اماکن ورزشی و باشگاه های خصوصی فعال شهرستان گرمسار

بازرسی

هیات پزشکی ورزشی گرمسار با همکاری و هماهنگی اداره ورزش و جوانان شهرستان گرمساربا توجه به اطلاعیه ستاد مقابله با کرونا در ورزش ازاماکن ورزشی و باشگاه های خصوصی فعال بازدید به عمل آورد