دوشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۴

نظارت بر روند تمرینات تیم فرهنگی ورزشی داماش گیلان توسط ناظر هیئت پزشکی ورزشی و کنترل چک لیست های مربوط به رعایت پروتکل های بهداشتی

داماش

تیم نظارت هیئت پزشکی ورزشی استان در محل تمرین بازیکنان باشگاه داماش حاضر و بصورت میدانی بر نحوه رعایت پروتکل های بهداشتی صادره از ستاد مقابله با کرونا در ورزش نظارت نمودند.