چهارشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۵

گزارش تصویری

دوره آموزشی راهکارهای مقابله با شیوع ویروس کرونا در اماکن ورزشی در شاهرود

گزارش تصویری

هیات پزشکی ورزشی شهرستان شاهرود دوره آموزشی راهکارهای مقابله با شیوع ویروس کرونا در اماکن ورزشی ویژه مدیران اماکن ورزشی خصوصی و دولتی، رئیس و نایب روسای هیات های ورزشی را با تدریس دکتر سیدهادی نقیبی در شاهرود به مدت ۲ روز برگزار کرد.