شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۴

حضور ناظرین هیئت پزشکی ورزشی استان گیلان در محل تمرین باشگاه ورزشی پاس رشت

پاس رشت

در روند نظارت بر فعالیت های ورزشی فوتبال،تیم نظارتی این هیئت در تاریخ ۹۹/۴/۴ در محل تمرین باشگاه پاس رشت حاظر و از روند انجام تست کرونا و رعایت پروتکل های بهداشتی توسط باشگاه بازدید و تذکرات و راهنمایی های لازم صورت گرفت