شنبه ۷ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۶

انجام معاینات پزشکی بازیکنان تیمهای سپیدرود رشت و هواداران تهران از بازیهای لیگ یک در ورزشگاه سردارجنگل

انجام معاینات پزشکی بازیکنان تیمهای سپیدرود رشت و هواداران تهران از بازیهای لیگ یک در ورزشگاه سردارجنگل

براساس هماهنگیهای بعمل آمده بین هیات فوتبال  و هیات‌پزشکی ورزشی استان درجهت انجام معایناتبازیکنان قبل از برگزاری مسابقه

ضمن استقرار اکیپ پزشکی نسبت به انجام معاینات شامل   تب سنجی 

اشباع اکسیژن

فشارخون

بازیکنان تیم سپیدرود وتیم‌هواداران اقدام گردید