دوشنبه ۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۰:۴۶

بازرسی و نظارت هیات پزشکی ورزشی استان گیلان پس از بازگشایی اماکن ورزشی از باشگاهای شهرستان فومن