پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۹

بازدید ناظرین هیات پزشک ورزشی استان گیلان از پیست موتورسواری و اتومبیلرانی استان گیلان

اتومبیلرانی

در روند بازرسی و نظارت بر فعالیت های ورزشی،تیم نظارتی این هیات در محل تمرین پیست موتورسواری و اتومبیلرانی استان حاظر و از روند رعایت پروتکل های بهداشتی توسط هیات بازدید و راهنمایی های لازم صورت گرفت