شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۳

/گزارش تصویری/

دومین تست PCR تیم گل ریحان استان البرز انجام شد

دومین تست PCR تیم گل ریحان استان البرز

دومین تست PCR تیم گل ریحان استان البرز و کادر فنی تیم با نظارت افسر کنترل سلامت هیات پزشکی ورزشی انجام شد.