یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹ - ۱۶:۱۳

گزارش تصویری

جلسه هماهنگی بازرسین هیات پزشکی ورزشی استان سمنان

گزارش تصویری

جلسه هماهنگی بازرسین با حضور دکتر رمضان حیدریان رئیس هیات پزشکی ورزشی استان سمنان و صدیقه خادم سرناظرستاد نظارت براماکن ورزشی در محل دفتر هیات استان برگزار شد.