یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۱

/گزارش تصویری/

بازدید مدیر کل اداره ورزش و جوانان خراسان رضوی

خراسان رضوی

آقای فرزاد فتاحی مدیر کل ورزش و جوانان خراسان رضوی به همراه کارشناسان اداره از هیات پزشکی ورزشی استان بازدید کردند.