چهارشنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۴

گزارش تصویری

طرح بررسی وضعیت عصب سیاتیک ورزشکاران ، توسط نوار عصب وعضله و اعمال کینزیوتیپ درسمنان

گزارش تصویری

کمیته توانبخشی هیات پزشکی ورزشی استان سمنان با همکاری دانشکده توانبخشی علوم پزشکی با توجه به شیوع کرونا این طرح را برای ورزشکاران شهرستان سمنان به صورت انفرادی و رایگان طی یک جلسه ارزیابی و درمان نجام می دهد.