یکشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۸

از کتاب دستور العمل های آزمون ها و تجویز تمرینات ورزشی رونمایی شد

رونمایی کتاب

از کتاب دستور العمل های کالج آمریکایی طب ورزشی برای آزمون ها و تجویز تمرینات ورزشی در محل دفتر رئیس هیات پزشکی ورزشی با حضور مترجمین کتاب رونمایی شد.

کتاب دستور العملهای کالج امریکایی طب ورزشی برای آزمون ها و تجویز تمرینات ورزشی با حمایت هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان و به همت دکتر وازگن میناسیان دانشیار دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اصفهان و دکتر احمد باقری مقدم رئیس هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان ترجمه و در اختیار جامعه علمی و ورزشی کشور قرار گرفت.
این کتاب یکی از معتبر ترین منابع علمی می باشد که می تواند مورد استفاده تمامی دانشجویان تربیت بدنی و طب ورزش،ورزشکاران،مربیان و افرادی که با ورزش در ارتباط هستند قرار گیرد،همچنین علاقمندان به این کتاب می توانند جهت تهیه به هیات پزشکی ورزشی استان اصفهان مراجعه کنند.