چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۴

بازدید مسئول کمیته پوشش پزشکی استان قم از مسابقات لیگ برتربدمینتون

زهرا شیربیانی

نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در مسابقات ورزشی الویت کمیته پوشش پزشکی مسابقات است

به گزارش دفتر استان قم  پایگاه خبری تحلیلی پزشکی ورزشی ایران، با توجه به برگزاری مسابقات لیگ برتر بدمینتون، زهرا شیربیانی مسئول کمیته پوشش پزشکی مسابقات ضمن بازدید از مسابقات،   نظارت کامل و مستقیم بر رعایت پروتکل های بهداشتی بر اساس چک لیست فدراسیون پزشکی ورزشی انجام داد.