شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۰:۳۷

/تک عکس/

دکتر هادی قادری،رئیس هیات پزشکی ورزشی کرمانشاه