اطلاعات خدمات درمانی

سامانه آنلاین استعلام عضویت

در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی

(((  لینک مستقیم صدور آنلاین کارت خدمات درمانی)))

/کلیپ آموزشی/راهنمای عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی

اینفوگرافیک شیوه عضویت، تمدید عضویت و تغییر رشته ورزشی 

- فرم گزارش حادثه ورزشی

- بانک جامع اطلاعات پزشکی ورزشی ایران

دانلود فایل کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت

راه های استعلام عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی

پوستر راهنمای دریافت خدمات توسط ورزشکار آسیب دیده(جدید)

راهنمای دریافت خدمات توسط ورزشکار آسیب دیده(۱)

راهنمای دریافت خدمات توسط ورزشکار آسیب دیده(۲)

پوستر راهنمای عضویت در کمیته خدمات درمانی(جدید)

دریافت پوستر راهنمای دریافت خدمات درمانی جهت ورزشکار آسیب دیده

دریافت پوستر فراخوان عضویت خدمات درمانی

دریافت پوستر راهنمای دریافت آنلاین کارت خدمات درمانی(عضویت آنلاین در کمیته خدمات درمانی(

اپلیکیشن استعلام عضویت در کمیته خدمات درمانی فدراسیون پزشکی ورزشی

                                                        

اطلاعات خدمات درمانی                    اطلاعات خدمات درمانی

فدراسیون پزشکی ورزشی را در شبکه های اجتماعی و آپارات دنبال کنید...

https://www.aparat.com/www.ifsm.ir

instagram :     ifsmir

https://t.me/sportsmedicineiran